Tot leven gewekt

Vanwege coronamaatregelen gaven we zes maanden geen concerten. Toen besloten we met een paar vrienden bij elkaar te komen…

Winterreise

Januaristormen raasden over het land. Dakpannen vlogen van daken, bomen die al jaren stonden, vielen zuchtend om. Binnen op het podium begon Philippe Herreweghe aan een barre tocht.